Fakülte Hakkında

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Eğitim-öğretime 1999 yılında Resim, Heykel, Grafik ve Seramik bölümleriyle başlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2000-2001’de Fotoğraf Bölümü’nün, 2002-2003’de Sinema-TV ve Müzik bölümlerinin, 2006-2007’de Temel Eğitim Bölümü’nün, 2010-2011’de Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün ve 2017-2018’de Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünün bünyesine dahil olması ile aktif bölüm sayısını artırarak vizyonunu genişletmeye devam etmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, kuruluş tarihi olan 1999 yılından itibaren dünyada ve Türkiye’de var olan toplumsal, kültürel, sanatsal dinamiklere hâkim ve bu dinamiklere sanat yoluyla katkı sunan donanımlı bireyler kazandırmaya devam etmektedir. Fakültemiz sanat kuram ve uygulamalarına hâkim, eleştirel ve analitik düşünceye sahip, dünyada ve Türkiye’de sanatın ve bilimin güncel dinamiklerinin farkında olan ve bu dinamikleri özgün üretimlerinde uygulama becerisine sahip sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakültemizde; Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Fotoğraf, Radyo-Televizyon-Sinema, Müzik, Geleneksel Türk Sanatları, Moda ve Tekstil Tasarımı olmak üzere dokuz bölümde eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Temel Eğitim Bölümü tüm bölümlerimize açık sanat tarihi ve teorileri dersleri yürütmektedir. Ayrıca Fakültemize yeni katılan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı ile Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümleri önümüzdeki yıllarda akademik yapılanmalarını tamamlayıp, öğrenci kabulü ile eğitim-öğretime başlamayı hedeflemektedirler.

Fakültemiz, ulusal ve uluslararası sanatsal-akademik kurumsal temsilimize katkı sunan Mevlâna, Farabi, Erasmus ve Erasmus+ gibi programlara, öğrenci ve akademisyenlerin aktif olarak katılımlarını teşvik etmekte ve desteklemektedir. Akdeniz Sanat Dergisi (Journal of Akdeniz Art) adı ile yayın hayatını 2007 yılından itibaren sürdüren ve son olarak EBSCO, CEEAS gibi uluslararası dizinlerce taranan, sanatsal-bilimsel araştırma ve akademik çalışmaların yayına dönüştürülmesine katkı sunan bir Fakülte dergimiz bulunmaktadır.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem