Fakülte Yönetimi

  

DEKAN

Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU YÖNDEM

İletişim

(0242) 3106200

 sibelpasaoglu@akdeniz.edu.tr

.DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL

İletişim

(0242) 3106203

semihbuyukkol@akdeniz.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Bekir KİRİŞCAN

İletişim

(0242) 3106202

bkiriscan@gmail.com

FAKÜLTE SEKRETERİ

Uğur ÜLKER

İletişim
+90 242 3106204
ugurulker@akdeniz.edu.tr

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem