Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

2010-2011 yılında eğitim öğretime başlayan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde, binlerce yıllık geçmişe sahip Türk toplumunun sahip olduğu geleneksel kültür öğeleri ve sanatsal üretimlerin araştırılması, üretilmesinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bölümün amacı, her biri bir kültür ürünü olan halı, kilim, kumaş, çini, seramik, tezhip, minyatür, hat vb. Geleneksel Türk Sanatları öğelerini bilimsel yöntemlerden yararlanarak korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmektir. Bölümümüzde geçmişten esinlenerek tasarım açısından yeni öneriler sunabilen, alan araştırmasına dayanan verilerden hareketle günümüz teknolojilerinden de yararlanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bölümümüz mezunları kamu ve özel kuruluşlarda tasarımcı, sanat danışmanı ve desinatör olarak çalışabilmektedir.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem