GSE Etkinlikleri : Tübitak Destekli Sanatsal Proje Örneği – Fidan Tonza

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilen, 2022 Yılının son seminer etkinliğinde Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza’yı konuk ediyor.
Seminerimiz 12 Mayıs 2022, saat 16:30’da, çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Sunuma, teams üzerinden katılabilirsiniz.

Katılım linki: https://l24.im/o9BZTJv

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem