Heykel Bölümü

1999-2000 eğitim öğretim döneminde aktif eğitime başlayan Heykel Bölümü, alanında donanımlı, belirli düzeyde bilgi birikimine sahip, kendine güvenen ve çağını yakalayan yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Heykel Bölümü öğrencileri dört yıllık eğitim sürecinin ilk yıllarında yaşadıkları çevreyi, doğayı gözlemleyerek, analiz etmektedirler. Bölüm atölyelerinde çamur (kil) ile baş, el, ayak ve torso gibi figür parçalarını etüt etmektedirler. Canlı model çalışmalarından sonra taş, ahşap ve metal atölyelerinde yeni teknik ve malzemelerle deneysel çalışmalar yaparak, özgün biçimlendirme yöntemlerini öğrenmektedirler. Dört yıl süren eğitim, diploma ve proje çalışmasıyla tamamlanmaktadır. Bölüm mezunları, serbest sanatçı, kültürel alanlarda çalışmalar yapan özel ve kamu kurum – kuruluşlarında heykeltıraş, uzman teknik eleman, sanat danışmanı olarak görev alabilirler.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem