Müzik Bölümü

2002-2003 eğitim öğretim yılında ilk öğrencileri ile buluşan Müzik Bölümü, Eylül 2017 yılında, Lisans ve Lisansüstü programlarında ulusal ve uluslararası gereklilikleri dikkate alarak gerçekleştirdiği program değişikliği ile güncellenmiş, müziğe yüklenen sanatsal nosyonun ötesinde, müzik-bilimsel yaklaşımı esas almış, farklı disiplinlerle etkileşime açık bir anlayışı benimsemiştir. Müziğin kuramsal, kültürel ve tarihsel boyutlarına odaklanan dersler ile öğrencilerin müziği salt çalgısal repertuvar ve müzikal performansın ötesinde, geniş bir bilimsel perspektifte algılaması hedeflenmiştir. Türk ve Dünya çalgılarını, müziklerini uygulamalı ve kuramsal olarak dengeli bir anlayışla ele alan program, öğrencilerin müzik olgusunu bütüncül bir sanatsal-bilimsel perspektifte değerlendirebilmesini hedeflemektedir. Bölüm mezunları aktif haldeki yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü programlar ile akademik yaşama atılabilecekleri gibi, eğitim, müzikal üretim, müzik-medya sektörü vb. alanlarda görev alabilirler.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem