Onur Öğrencilerimiz
Adı Soyadı
Bölümü Yılı
Sabahat AŞKIN Seramik 2002-2003
Gülden TOKER İç Mimari 2003-2004
Ayşe TİLKİ ÖZER Seramik 2004-2005
Nagihan ELİBOL ERTUNA Seramik 2005-2006
Birsen ÜNLÜTÜRK Seramik 2006-2007
Sevil KILINÇ Resim 2007-2008
Sevgi AKSAKAL Fotoğraf 2008-2009
Şermin AŞURECİLER Heykel 2009-2010
Özgül KAHRAMAN Heykel 2009-2010
Nihan ÖZERCAN İç Mimari 2010-2011
Faruk AKSEL Fotoğraf 2011-2012
Gamze AKAT İç Mimari 2012-2013
Şerife ÇAKMUR Resim 2013-2014
Alper GÜNDOĞDU Fotoğraf 2014-2015
Adı Soyadı
Bölümü Yılı
Sabahat AŞKIN Seramik 2002-2003
Gülden TOKER İç Mimari 2003-2004
Ayşe TİLKİ ÖZER Seramik 2004-2005
Nagihan ELİBOL ERTUNA Seramik 2005-2006
Birsen ÜNLÜTÜRK Seramik 2006-2007
Sevil KILINÇ Resim 2007-2008
Sevgi AKSAKAL Fotoğraf 2008-2009
Şermin AŞURECİLER Heykel 2009-2010
Özgül KAHRAMAN Heykel 2009-2010
Nihan ÖZERCAN İç Mimari 2010-2011
Faruk AKSEL Fotoğraf 2011-2012
Gamze AKAT İç Mimari 2012-2013
Şerife ÇAKMUR Resim 2013-2014
Alper GÜNDOĞDU Fotoğraf 2014-2015

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem