Prof. Dr. Özer Kanburoğlu – “Güzel Sanatlar ve Tasarım Eğitimi Alanında Akreditasyon ve Değerlendirme Süreci” (Seminer)

Sanat ve Tasarım Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu 21 Nisan, Saat 16:30’da “Güzel Sanatlar ve Tasarım Eğitimi Alanında Akreditasyon ve Değerlendirme Süreci” başlıklı bir seminer verecektir. Etkinlik Microsoft Teams ile çevrimiçi olarak yapılacaktır: https://l24.im/1O3Kl6

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem