Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi ile alakalı tüm bilgilere (Erasmus, Farabi, Bologna Süreci vb.) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi sorumlu öğretim elemanları:

 Doç. Dr. Hakan Öniz

İletişim

+90 242 310 6218 / 6218
hakanoniz@akdeniz.edu.tr

..

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Özkan KUŞ

İletişim

(0242) 310 6238 / 6238

nozkan@akdeniz.edu.tr

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem