Yatay Geçiş Özel Yetenek Sınavı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı Yatay Geçiş Özel Yetenek Sınavına Girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi aşağıdadır.

Yatay Geçiş Özel Yetenek Sınavı 22.08.2022, saat 14.00’da Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacaktır.

Resim, Heykel, Grafik, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerine başvuran adayların yanlarında Nüfus Cüzdanı, çizim kalemleri, silgi ve kalemtraş bulundurmaları gerekmektedir.

Müzik Bölümü’ne başvuran adayların yanlarında Nüfus Cüzdanı, dizekli nota kağıdı, kurşun kalem, silgi ve kullandığı enstrümanı (piyano hariç) bulundurmaları gerekmektedir.

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, evrensel sanat felsefesi düşüncesinin önemini kavrayan, ulusal ve uluslararası kültürel değerlerin farkında olan, güncel, toplumsal, sanatsal-bilimsel gelişmelere hâkim ve bu gelişmeleri çağdaş bir vizyonla yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümlerinde sürdürdüğü akademik eğitim-öğretimin yanı sıra sanat ve tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası hümanistik ve kültürel değerleri takip eden, güncel sanat algı ve dinamiklerine hâkim, süreç içerisinde edindiği uygulamalı ve kuramsal bilgilerini sanat eserine dönüştürebilme donanımına sahip gençler yetiştirerek, uluslararası düzeyde tercih edilen bir akademik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem